Media

Alla djur har rätt till ett hem

Swedish Animal Aid donerar foder till djuren som drabbats av jordbävningen i Turkiet 2023-02-23

Djurskyddsorganisationen SAA, som finns i Huskvarna, har donerat foder till de djur som, liksom människorna, drabbats av den fruktansvärda katastrof som inträffat i Turkiet och Syrien. Även djuren blir drabbade av en jordbävning.

När vi fick frågan om att donera foder till de drabbade djuren var mitt naturliga svar att självklart hjälper vi till, säger Cecilia To, grundare och ordförande i SAA. Det känns gott att kunna hjälpa till i den situation som råder i Turkiet.

Det är välgörenhetsföreningen Hasene Sweden https://www.facebook.com/hasenesweden som ombesörjer transporten till Turkiet. Den föreningen är redan på plats och hjälper bland annat med tält och mobila toaletter.

Våra djurdonationer kommer att lyfta med flyg under vecka 9.

Swedish Animal Aid har fått ytterligare en stor donation från Svenska Djurskyddsföreningen - Februari 2023

Djurskyddsorganisationen SAA, som finns i Huskvarna, har återigen beviljats en större donation, 70 000 kr, från Svenska Djurskyddsföreningen.

Jag är överlycklig, säger Cecilia To, grundare och ordförande. Bidraget räcker till att betala 192 styck kastreringar på hundar som är utförda under hösten 2022. Detta kommer nu och framför allt på lång sikt skydda massor av hundar och katter från lidande, särskilt i de fattigaste och mest utsatta delarna av Rumänien. Med detta bidrag kan vi sakta återigen köra igång våra kampanjer.

Resterande kvarvarande pengar avsätts till förmån för kastreringar.

Tidningen Piatra Neamt - 26 dec 2022

Ungefärlig översättning av pressmeddelandet:

Svenska Djurhjälpen, Svenska Djurskyddsföreningen och Föreningen ”Claudia Inca o Şansă” är partners i ett viktigt djurskyddsprojekt, ett rumänsk-svenskt samarbete i Neamț län. Projektet heter ROSE (Rumänien och Sverige) – Rumänsk-Svensk Allians för djur Neamț , ett projekt som förenar djurskyddsorganisationer från Sverige och Neamț – Rumänien och veterinärer, med syfte att minska fenomenet med herrelösa djur genom kampanjer sterilisering.

Svenska Djurhjälpen , Svenska Djurskyddsföreningen och Föreningen ”Claudia, En annan chans” har tillsammans med egna medel och donationer stöttat över 7000 steriliseringar för hundar och katter i Neamț de senaste åren. Svenska NGOs finansierar steriliseringar för hundar, medan den lokala föreningen ”Claudia Another Chance” står för kostnaderna för steriliseringar för katter. De involverade medlen, som uteslutande kommer från donationer, uppgår till över 150 000 euro.

Tyvärr, på grund av begränsade ekonomiska resurser och ackumulerade skulder till samarbetande veterinärer, har de flesta steriliseringar som stöds av icke-statliga organisationer i Sverige stoppats i september 2022. I detta avseende har en vädjan riktats till de lokala myndigheterna att försöka säkra offentliga medel så att dessa kampanjer kan fortsätta att begränsa fenomenet med herrelösa djur i Neamț.

”Vi arbetade i många år för att förbättra situationen för husdjur i Neamț County. Det är viktigt att de offentliga myndigheterna aktivt går med i vår strävan att bli ett referenslän för resten av Rumänien. Endast på detta sätt kan vi visa att problemet med herrelösa djur kan lösas etiskt.

Vi är tacksamma för det faktum att städerna Târgu Neamț och Roznov förstod behovet av engagemang och tilldelade viktiga medel genom kommunfullmäktige för steriliseringskampanjer av hundar med ägare 2023. Medborgare kan gå till stadshuset för att göra en förfrågan och ta emot detaljer om kontoret där de kostnadsfria steriliseringarna kommer att utföras. (Information här och här .)

Tyvärr räcker det inte. Vi anser att denna modell måste användas på alla orter i Neamț för att stoppa okontrollerade födslar av kycklingar som förvandlas till herrelösa djur. Vi gör en offentlig vädjan till ALLA borgmästare och ALLA lokala kommuner i Neamt att följa Târgu Neamts och Roznovs modell och avsätta medel för gratis steriliseringskampanjer.

Vi i Sverige är redo att fortsätta det vi startade, men vi kan inte göra mirakel ensamma. De administrativa-territoriella enheterna i Neamț är involverade. Vi känner till den rumänska lagstiftningen mycket väl och vi vet att detta är möjligt – tilldelningen av offentliga medel för gratis steriliseringar. Du måste bara vilja det.

Att samla in donationer är mycket svårt att uppnå under den här perioden av icke-statliga organisationer i hela Europeiska Unionen, av den anledningen måste staten börja ta itu med denna viktiga fråga, både för människor och för djur, säger Cecilia To, ordförande för Svenskt Djurhjälp, och Maria Lönn, generalsekreterare i Svenska Djurskyddsföreningen.

Eftersom offentliga medel endast avsätts för sterilisering av hundar med ägare kommer föreningen ”Claudia Still a Chance” att fortsätta som tidigare att tillhandahålla egna medel för sterilisering av katter. Under 2021 och 2022 steriliserade föreningen ”Claudia Inca o šansa”, med medel från donationer, 83 hundar och 2683 katter* (*varav 2190 honor).

”Det som saknas i Rumänien är verklig kommunikation och samarbete mellan myndigheter, icke-statliga organisationer och civilsamhället. Jag tror att vi har ett gemensamt mål och det behövs en långsiktig vision. Tyvärr, så länge vi inte arbetar med orsakerna, kommer resultaten att försenas.

För någon som inte kan mycket om hundar, katter och djur i allmänhet är det lätt att säga ”jag tar honom till skyddet.” För att kunna hitta hållbara, långsiktiga lösningar är det viktigt att känna till hela mekanismen. Människor måste förstå att övergivna djur, hundar, katter, björnar inte är deras fiender. De lever inte i syfte att ”störa”.

Om vi ​​utgår från en felaktig utgångspunkt tror jag inte att vi kommer att lösa det här problemet inom kort. Brist på utbildning i denna mening, brist på förebyggande, slarv, bristande engagemang, bristande vision, kommunikation, samarbete, mänsklig själviskhet har lett till allt detta. Om vi ​​inte ändrar någonting kommer ingenting att förändras, säger Claudia Filip, ordförande för Association ”Claudia Inca o Şansă” – Piatra-Neamț.

Mer information om ROSE-projektet kommer att kommuniceras med jämna mellanrum på den dedikerade facebooksidan:
https://www.facebook.com/rose.neamt , men också på en grupp: https://www.facebook.com/groups/rose. tyska

Utvecklingen av steriliseringskampanjerna kan också följas på facebooksidan för ”Claudia Inca o chansă” Association: https://www.facebook.com/AsociatiaClaudiaIncaoSansa .

Du kan stödja Svensk Djurhjälps verksamhet genom att donera på Facebook-sidan – här eller direkt på de samverkande veterinärernas kontor: Andrei Tudor och Alex Bejenaru (Piatra-Neamț-området), Andrei Lungu (romerska området), Raluca Davidov (Roznov) område), Loredana Berea (område Dochia). Även borgmästare och veterinärer som är intresserade av att stödja dessa kampanjer, ekonomiskt eller logistiskt, ombeds kontakta, även på rumänska, Svensk Djurhjälp på mejlen info@swedishanimalaid.se eller på Facebooksidan – här.

Claudia Filips verksamhet kan stödjas enligt följande:
CLAUDIA FÖRENINGEN ÄNNU EN CHANS
CIF: 43670519
DONERA MED BANKÖVERFÖRING:
RON RO32BREL0002002958210100
EUR RO48BREL0002002958210200
USD RO64BREL0002002958210300
SWIFT-KOD: BRELROBU
PayPal: claudiadascalita@yahoo.com
DONERA GENOM REVOLUT: revolut.me/claudinfj4
DONERA SÄKERT MED DITT PAYPAL-KORT ​​(omvandlingen från/till EURO görs automatiskt av banken): https://www.paypal.com/donate/
 

Tidningen Ziar Piatra Neamt - 23 september 2022

PRESSMEDDELANDE

De frivilligorganisationer från Neamț och Sverige som ekonomiskt stöttat de permanenta gratis steriliseringskampanjerna för hundar och katter i länet med donationer tvingas avbryta sin verksamhet på grund av brist på pengar. Därför kommer både steriliseringarna för katter som stöds av Association CLAUDIA Inca o chansă (NGO från Piatra-Neamț) och steriliseringarna för hundar som stöds av Swedish Animal Aid (NGO från Sverige) att avbrytas, eftersom de har samlat på sig mycket stora skulder, tiotals av tusentals lei, på veterinärkliniker.

Från och med idag, den 23 september 2022, kommer de samarbetande läkarna från Piatra-Neamț-området (veterinär Andrei Tudor), det romerska området (veterinär Andrei Lungu), Roznov-området (veterinär Raluca Davidov), Dochia-området (veterinär Loredana Berea) ) kommer inte längre att kunna utföra gratis steriliseringar.

Vi specificerar att under de senaste åren har tusentals gratis steriliseringar utförts för hundar och katter i Neamț County, uteslutande med stöd av icke-statliga medel. Ingen institution finansierade dessa kampanjer med offentliga medel, även om lagen tillåter finansiering, all verksamhet stöddes av människors donationer.

Med utgångspunkt från informationen att  ”bara en osteriliserad hona och hennes avkomma kan producera 67 000 valpar på bara sex år. På sex år kan en katt och hennes kattungar producera 66 000 kattungar.”,  vi uppskattar att varje sterilisering som utförs i Neamț län gör en mycket stor skillnad. De icke-statliga organisationerna vill ha mer stöd från staten så att de insatser som gjorts de senaste åren inte är förgäves. Endast genom sterilisering kan fenomenet med herrelösa djur stoppas.

”Det är ett väldigt tråkigt besked, men det är svårt att driva en ideell organisation nuförtiden. Just nu måste vi stoppa alla gratis steriliseringskampanjer i Neamț County. Dessa kampanjer är det viktigaste vi kan göra för djurens välfärd. Men så få donationer kommer, vi måste sluta, betala våra skulder. Både vi, Svensk Djurhjälp, och Claudia Filip – Association CLAUDIA Another chance från Piatra-Neamț, har skulder för de utförda steriliseringarna, trots att vi fick de lägsta priserna i Rumänien, 25 euro/kastration för hundar.

Myndigheterna i Neamț County (CJ Neamț) har satt i offentlig debatt en vägledning för finansiering av steriliseringskampanjer i länet genom lag 350/2005, men tills det blir verklighet måste vi hitta lösningar för att täcka skulderna.

Detta är en av de värsta tiderna på året att vänta med att sterilisera, för i höst kommer många valpar att födas och dö av frysning eller svält. Vintern är kall och hård i Rumänien. Både vi och Claudia Filip vädjade om finansiering från olika organisationer.

I Sverige har vi stöd från Svenska Djurskyddsfo ̈ reningen , men de kan inte stödja allt! Vi är dock djupt tacksamma för ditt stöd! Tack vare dem kunde vi täcka både maten och delskulderna för steriliseringar, säger Cecilia To, ordförande för Djurskyddsföreningen Svensk Djurhjälp.

”Ja. Steriliseringskampanjer är för tillfället stoppade. Den enda anledningen till att vi gör detta är bristen på medel. Som ni vet (eller borde veta) finansieras kattspraykampanjen av CLAUDIA Another Chance och hundspraykampanjen finansieras av Svenska Djurens Hjälp. Hittills har inga pengar kommit från någon myndighet eller offentlig institution, tvärtom, det fanns orter där även deras äldre tog med sig sina katter för att steriliseras gratis. Tyvärr har vi och våra svenska samarbetspartners samlat på oss stora skulder på veterinärmottagningen och det gör det omöjligt för oss att fortsätta tills vi är klara med att betala av skulderna.

Jag knackade på hos företag och institutioner. Om jag bland de förra hittade människor med själ, vision och kärlek till djur som var villiga att hjälpa, bland de senare – nej.

Vi har fört diskussioner en tid med de från Landstinget, som lovat oss att de skulle ta en finansieringslinje på 350-lagen, men tiden går och… det är inte till vår fördel. Om Gud ombeds att det går i uppfyllelse, men jag börjar bli skeptisk. Tiden går, slutet av året närmar sig och allt måste vara klart senast den 10 december, och vi vet fortfarande ingenting… låt oss gå vidare med Guds hjälp!

Den senaste veckan skickade jag mejl eller meddelanden med sponsringsförfrågningar. Jag ber om ursäkt om jag stressade dig, om jag verkar enträget, men för tillfället är vi lösningarna. United, vi gör för oss. Om vi väntar på att andra (jag tänker på myndigheterna nu) ska göra det så kommer vi att vara på ungefär samma nivå om 10 år till. Mer skämtsamt, mer seriöst, sa jag att jag går från dörr till dörr och från grind till grind. Är detta den enda lösningen?

Om du kan ge mig någon kontakt från vilket företag som helst, från någon person som är villig att ansluta sig till vår trosbekännelse, låt mig veta. Om någon har en annan idé, låt mig veta. Jag har inte haft en ledig dag på över två år. Jag kommer inte att ta ett eller nästa två år bara för att kunna lösa problemet med okontrollerad reproduktion, övergivenhet, slarv.” , sa Claudia Filip, ordförande för Association CLAUDIA En annan chans från Piatra-Neamț.

”Steriliseringskampanjer är för närvarande stoppade. Vi samarbetar nu med Landstinget om medel från dem för steriliseringar.

Vi rekommenderar följande för våra lokaler:

– inblandning av den lokala polisen och/eller djurskyddskontoret, djurpolisen för att tillämpa information, tidsfrister för genomförande av lagar om djurskydd.

– Stadshusets satsning på det allmänna hundhemmet, för att förvalta innebär inte att äga.

Vi tackar alla inblandade i steriliseringskampanjerna i Neamț län, oavsett om de utförs av oss eller av andra kollegor. Låt inte vårt 5+ års arbete gå till spillo. Tack, säger veterinären Andrei Tudor, ordförande för föreningen för trogna vänner från Piatra-Neamț.

Du kan stödja Svenska Djurhjälpens arbete genom att donera på deras  Facebooksida – här  eller direkt på veterinärernas kontor.

Claudia Filips verksamhet kan stödjas enligt följande:

CLAUDIA ASSOCIATION STILL A CHANCE – Telefon 0741 545 622
CIF: 43670519
IBAN-konto:
RON: RO32BREL0002002958210100
EUR
: RO48BREL000200295821020402002
USD302002 USD32BREL02002000

Facebook:  https://www.facebook.com/AsociatiaClaudiaIncaoSansa

Länk till till pressmedelandet i Tidningen Ziar Piatra Neamt.

Tidningen Ziar Piatra Neamt - 2 juni 2022

PRESSMEDDELANDE

Onsdagen den 25 maj 2022 deltog en delegation bestående av representanter för Svenska Djurhjälpen och Föreningen ”Claudia, Another Chance”, i sällskap av veterinären Andrei Tudor (Föreningen Trofasta Vän), i en dialog med ledningen för Landstinget Neamț, Ionel Arsene. Tillsammans med de två frivilligorganisationerna från Sverige och Neamț anslöt sig en annan svensk frivilligorganisation, Svenska Djurskyddsföreningen, för första gången. Denna förening har arbetat i över 140 år för djurens välfärd i Sverige och vill nu, genom sin representant i Neamț-delegationen, erbjuda stöd för att lösa detta viktiga samhällsproblem.

Svenska Djurhjälpen och Föreningen ”Claudia, Another Chance” har tillsammans med egna medel och donationer stöttat över 5 000 steriliseringar för hundar och katter i Neamț, de senaste åren. Det faktum att en länsmyndighet efter en lång process förstod behovet av statligt engagemang för att lösa problemet var representanterna för de icke-statliga organisationerna glada, varför de kommer att ansluta sig till strategin med den kunskap som erhållits från erfarenheterna från steriliseringskampanjer vägleda landstinget i Neamț och kommunerna i länet att följa denna linje. Alla dessa icke-statliga organisationer har för avsikt att skapa ett nätverk av veterinärer från Neamț som kommer att vara villiga att engagera sig i dessa steriliseringskampanjer.

Lagförslag om ändring och komplettering av regeringens beredskapsförordning nr. 155/2001 om godkännande av förvaltningsprogrammet för herrelösa hundar som antogs av riksdagen den 31 maj 2022. Den nya lagen om ändring av GEO 155/2001 syftar särskilt till att skapa en rättslig ram för att tillåta landsting att engagera sig i organisering och finansiering från sin egen budget av steriliseringskampanjerna för de herrelösa hundarna som tillhör den vanliga rasen eller av deras korsningar, belägna i länet.

Landstingen kommer också att kunna bygga skyddsrum för hundar, och landstinget i Neamț har redan presenterat offentligt avsikten att bygga ett stort, modernt skydd för olika djurarter, för att humant behandla denna försummade situation och felaktigt åtgärdad under de senaste decennierna. Rumänien.

Med detta viktiga lagstiftningssteg som snart kommer att offentliggöras av presidenten, kommer det att vara möjligt att starta en mekanism på nivån i Neamț County Council som kommer att möjliggöra ett effektivt samarbete mellan den offentliga myndigheten och icke-statliga organisationer så att inom några år, genom kampanjer utbildning av befolkningen, genom adoptionskampanjer och genom steriliseringskampanjer för att få ett län utan herrelösa djur på gatorna.

Cecilia To, vd för Djurhjälpen:

”Svenska Djurskyddsföreningen, Sveriges äldsta djurskyddsförening, följde med oss till Neamț. De är mycket intresserade av detta projekt, de flesta i ledningen är veterinärer. De kommer att hjälpa oss mycket, speciellt eftersom vi intensivt förbereder oss för de sista donationerna från den donerade mobila kliniken som vi kommer att göra tillgänglig för veterinärer i framtida steriliseringskampanjer på landsbygden i Neamț.

Landstinget i Neamț skulle kunna avsätta betydande medel för steriliseringar och i den meningen vill vi som föreningar samla runt oss så många erfarna veterinärer som möjligt att samarbeta med. Lagstiftningen i Sverige skiljer sig från den i Rumänien, men vi försöker hänga med och vi vill erbjuda så mycket av vår erfarenhet som möjligt för att Neamț län ska vara ett exempel i detta avseende och, efter att vi har sagt att vi har löst problemet problem här, att ta den framgångsrika modellen och implementera den på andra platser i Rumänien.

Vi hittade i teamet i Neamț County Council en partner som är öppen och verkligen intresserad av djurfrågan och vi vill ansluta oss till strategin på steriliseringssidan, eftersom vi kämpar för denna förändring. Efter år då vi slogs av de lokala myndigheternas likgiltighet, är detta möte en startpunkt för att förbättra situationen för djuren i Neamț. Äntligen bekräftade en offentlig myndighet allt vi sagt så länge. Jag är övertygad om att alla våra steg, engagemanget från lokalpressen, samhället, veterinärerna, kommunhusen, landstinget kommer att sätta i ett bättre ljus vad som händer här. Låt oss inte glömma att en enda sterilisering förhindrar uppkomsten av minst 67 000 avkommor på 6 år.

Claudia Filip, ordförande för ”Claudia Another Chance” Association från Neamț:

Diskussionerna fokuserade på lösningar, med exempel på god praxis, med frågor och svar, med idéer. Som diskussionspartner pratade vi också om de lagstiftningsmässiga och organisatoriska luckorna. Vi är alla överens om att sterilisering är avgörande i kampen mot övergivenhet och okontrollerad förökning. Vi gör allt vi kan och kanske mer än så för att minska antalet nedläggningar, men den viktigaste och till och med den saknade biten är finansieringen. Utan inblandning av statliga institutioner, utan medvetenhet, samarbete, ansvarsskyldighet och ansvar, utan önskan att lämna vårt land ett bättre land och en bättre värld, utan att alla har ett gemensamt mål kommer vi att gå framåt, med snigelsteg på kvicksand. Icke-statliga organisationer gör sitt bästa. Jag är en handfull människor, med vision, med lust, med kärlek att de lagt ner allt de behövde för att göra vad de borde ha gjort för decennier sedan. Och det är giltigt inom alla områden.”

I Neamț län fortsätter gratis steriliseringskampanjer på veterinärernas kontor, Andrei Tudor (Piatra-Neamț-området – bokningar 0740 318 815 eller 0233 232 429), Andrei Lungu (romerska området – möten 0751 474 0419 eller Raluca) Roznov-området – möten 0760 488 664 eller 0751 660 430), Loredana Berea (Dochia-området – möten 0747 342 441).

Du kan stödja Svensk Djurhjälp genom att donera på deras  Facebooksida – här  eller direkt till veterinärernas kontor. Även borgmästare och veterinärer som är intresserade av att stödja dessa kampanjer, ekonomiskt eller logistiskt, ombeds kontakta, även på rumänska, Svensk Djurhjälp på mejlen info@swedishanimalaid.seeller på  facebooksidan – här.

Claudia Filips verksamhet kan stödjas enligt följande:

CLAUDIA ASSOCIATION EN ANNAN CHANCE – Telefon 0741 545 622
CIF: 43670519

22 april 2022

Översättning av ovanstående text.

RUMÄNIEN

  NEAMŢ COUNTY

LANDSTING   _

BESLUT

 

om att godkänna Neamț Countys deltagande som en grundande medlem i upprättandet av ASSOCIATION FOR INTERCOMMUNITATION DEVELOPMENT

”NEAMT DJURSKYDD”

 

Landstinget i Neamţ;

Med beaktande av bestämmelserna i art.24 ^ ³ punkterna (1) och (2) i lag nr 205 / 2004 om djurskydd, ompublicerad, med efterföljande ändringar och kompletteringar, av regeringens krisförordning nr 155 / 2001 om godkännande av hanteringsprogram för herrelösa hundar, som senare ändrats och kompletterats

Granskar godkännanderapporten nr 10.169 / 2022 av Ionel Arsene, ordföranden för Neamț County Council;

Se de specialiserade rapporterna nr 10.169 / 2022 från direktoratet för turismutveckling, miljö och företagsstyrning, nr 10.702 / 2022 från generaldirektoratet för juridiska och internationella förbindelser och nr 10.695 / 2022 från direktoratet för projekt, upphandling och logistik, samt yttranden från de specialiserade kommissionerna;

noterar debatterna från plenarsessionen i Neamţ County Council;

I enlighet med bestämmelserna i artikel 5 bokstaven ”bb” – ”ee”, art 139 para (1) – (3), art 182 para paragrafer (1) och (2), art. 90, art. 91, art.173 punkt (1) brev ”D” och ”e”, punkt (5), bokstäverna ”m” och ”q”, punkt (7), bokstav ”c” samt i art. 196 punkt (1) bokstav ”a” i regeringens beredskapsförordning nr 57/2019 om förvaltningsbalken med senare ändringar och tillägg;

 

BESTÄMMER:

 

Art.1 : (1) Det godkännsatt Neamț County deltar, som en grundande medlem, i upprättandet av ASSOCIATION FOR INTERCOMMUNITY DEVELOPMENT ”NEAMȚ ANIMAL PROTECTION”.

(2) Modellen för stadgan för ASSOCIATIONEN FÖR UTVECKLING MELLAN GEMENSKAPER ”SKYDD AV DJUR NEAMȚ” är godkänd i enlighet med bilagan som är en integrerad del av detta beslut.

Art.2 : Neamț Countys deltagande i föreningens ursprungliga arv enligt artikel 1 godkänns med ett kontantbidrag på 1000 lei.

Art.3 : Herr Gelu Tofan, juridisk rådgivare inom direktoratetför turismutveckling, miljö och bolagsstyrning,att genomföra förfarandet för att förvärva föreningens juridiska person, att notarisera föreningens stadgar och dess registrering i registret av föreningar och stiftelser.

Art.4 : ( 1) Detta beslut blir bindande från dagen för offentliggörandet.

(2) Direktoratet för turismutveckling, miljö och företagsstyrning och direktoratet för projekt, upphandling och logistik ska säkerställa att bestämmelserna i detta beslut följs.  

Art.5 :generalsekreterare kommer att se till att detta beslut överlämnas till de berörda institutionerna och myndigheterna, genomtjänsten för dokumenthantering, protokollet från landstingets arbete och publiceringen av den officiella lokala övervakaren.

ORDFÖRANDE

Ionel ARSENE 

MOTTECKN :

GENERALSEKRETERARE I   LÄNET

Daniela SOROCEANU

Piatra Neamț

Nr. 98 av 21.04.2022

Detta beslut antogs i enlighet med lagbestämmelserna om majoritet av rösterna.

Nr. totalt antal förtroendevalda länstjänstemän 34                                                 röster ”för” 33

Nr. totalt antal närvarande förtroendevalda   33 röster ”mot” 0                                                 

Nr. totalt frånvarande länsförtroendevalda 1 Nedlagda röster 0                                                     

Nr. totalt antal länsförtroendevalda som inte deltar i debatten och röstar 0

 

11 april 2022

Doggy AB skänker hund- och kattmat till de familjer som tvingas fly kriget i Ukraina med sina husdjur

Kriget i Ukraina drabbar inte bara människor, utan även djur. Av de hundratusentals människor som flyr, är det flera familjer som tar med sina husdjur. Djurmatsproducenten Doggy AB i Vårgårda månar om hundar och katters välbefinnande, och har därför valt att skänka tio lastpallar med hund- och kattmat till de djurägare som flyr från Ukraina. Hjälpsändningarna sker tillsammans med den ideella föreningen Swedish Animal Aid.

– För oss är hundar och katter en del av familjen, som man självklart tar med sig när det värsta händer. Vi vill underlätta för de familjer som tvingas fly kriget i Ukraina tillsammans med sina husdjur. Swedish Animal Aid är en seriös organisation med ett bra nätverk i området, som kommer att fördela maten så att den hjälper så många hundar och katter som möjligt, säger Magnus Sjösten, VD på Doggy AB.

Swedish Animal Aid har arbetat ideellt med hemlösa hundar och katter i Rumänien sedan 2017. Deras långsiktiga arbete syftar till att minska antalet gathundar genom kastrering, och bistå med foder till lokala hund- och katthem i området. Efter krigsutbrottet i Ukraina har de ställt om sin verksamhet för att även hjälpa hundar och katter, och deras ägare, på plats i och på gränsen till Ukraina. De samarbetar med den ideella föreningen Casa Lui Patrocle i Rumänien – en kontakt de fått på rekommendation från Eurogroup for animals, för att försäkra sig om att maten hamnar där den gör bäst nytta.

Leveransen är den första av flera som Doggy AB planerar att bistå med. Just nu ser sig djurmatsproducenten om efter fler samarbeten med organisationer som arbetar på plats i och omkring Ukraina, för att säkerställa att donationerna når fram och gör skillnad.

Länk till pressmedelandet från Doggy AB

Tidningen Ziar Piatra Neamt - 3 februari 2022

Offentlig vädjan till myndigheterna i Neamț att avsätta budgetar för steriliseringskampanjer 2022

PressmeddelandeDjurskyddsföreningen, Svenska Djurens Hjälp, som varit med och finansierat tusentals hund- och kattsteriliseringar i Neamț län under de senaste 4 åren, skickade i veckan adresser till lokala myndigheter i Neamț, stadshus och Neamțs landsting.

Föreningens huvudbudskap är att de lokala myndigheterna måste förstå att det kroniska fenomenet med herrelösa djur inte kan minskas med pengar som avsätts för fångster, boende i härbärgen och dödshjälp.

Denna lösning fungerar uppenbarligen inte och visas av det vi alla ser efter 20 år sedan lagen om skötsel av herrelösa hundar trädde i kraft. Djur fortsätter att vara på gatan och föröka sig oroväckande och belastar myndigheternas lokala budgetar som mentalt fastnat i tiden för två decennier sedan. Offentliga pengar kan användas intelligent och strategiskt: vi kan spendera mer nu, anslå pengar för sterilisering, så att vi inom en snar framtid inte behöver spendera någonting.

Detta tillvägagångssätt stöds också av den lokala föreningen från Piatra-Neamț, föreningen ”Claudia Still Another Chance”, som i sin tur 2021 ekonomiskt stödde över 1400 steriliseringar i Neamț, för hundar och katter.

Fenomenet med herrelösa djur är långt ifrån utrotat i Neamț län. De två föreningarna gör stora ekonomiska insatser som har som källa donationer från människor från Rumänien och Sverige, men problemet ligger i den rumänska staten och, underförstått, i Neamț län. Djurskyddsorganisationer söker därför ekonomiskt stöd från lokala myndigheter, som är primärt ansvariga för att hantera situationen, för att fördela budgetar och skapa lokala gratis steriliseringsprogram.

Nedan kan du läsa brevet som skickats till kommunhusen och landstinget i Neamț:

Öppet brev till de lokala myndigheterna från Neamț

Jag heter Cecilia To, jag är ordförande för den svenska ideella föreningen Svensk Djurhjälp. Sedan 2018 är vi aktiva i Neamț län genom att genomföra steriliseringskampanjer. Hittills har mer än 3 100 kastrering utförts, mestadels på hundar.

Det gör vi bara med medel skänkta från svenskarna. Som ni ser är det svårt att motivera svenska djurvänner att donera till steriliseringar i Rumänien. De flesta tycker att man som land borde kunna göra detta på egen hand. Många av oss ser att du inte är engagerad i djurskyddet.

Att sätta in hundar i ett allmänt skydd är ingen lösning, det kostar bara pengar och lidande för hundarna. På sikt sparar du pengar genom att hjälpa till med både PR (steriliseringsfrämjande som strategi) och steriliseringspengar.

Det är inte ens värdigt för ett EU-land att ta hand om djur som det händer i Rumänien. Min uppmaning till er är att avsätta pengar i 2022 års budget så att de kan användas för sterilisering. Som exempel kan jag nämna Bukarests borgmästare som avsatte pengar för 10 000 steriliseringar.

Vi har för närvarande ett team på fyra veterinärer som utför steriliseringar i Piatra-Neamț, Roman, Dochia och Roznov. Vi har flera veterinärer som är intresserade av vårt projekt, tyvärr räcker inte våra pengar till alla.

I mars 2022 kommer vi att ha en mobil veterinärklinik klar och vi kommer då att kunna nå fler lanthundar. Det kommer att ha stor inverkan på att minska antalet hundar och långsiktiga kostnader. Vi behöver bara din hjälp.

Vill du vara med och påverka djurens välfärd i framtiden? Vill du göra skillnad och vara ett gott exempel?

Jag är glad över att komma till Rumänien för att träffa människorna personligen. Jag ser fram emot att höra från dig på detta mejl.

Med vänlig hälsning Cecilia To, ordförande för NGO Svenska Djurhjälpen

Tidningen Ziar Piatra Neamt - 15 dec 2021

Premiär i Neamț! Landstinget tillåter husdjur tillträde till anstalten

Landstinget i Neamț har idag blivit en husdjursvänlig institution. Detta sker efter att landstinget i Ilfov meddelat samma sak, med uppmaningen att djurägarna inte ska lämna sina fyrbenta vänner ensamma hemma. Ilfovs läns landsting är en spjutspets inom djurskyddsområdet, en aspekt som är ganska sällsynt inom lokala eller regionala offentliga förvaltningar i Rumänien. Institutionen är aktivt involverad, tillsammans med sina partners, i steriliseringskampanjer, adoptionsfrämjande kampanjer, kampanjer för att överge djur, moderna adoptionscenter och skolutbildning.

I år, i oktober, meddelade också presidenten för Neamțs landsting att med tanke på gällande lagstiftning och landstingets skyldigheter att säkerställa skyddet av djur som utsatts för våld, var han i Bălțătești, där han identifierade ett utrymme som lämpar sig för för att vara värd för en klinik där veterinärläkarmottagningar för operation, sterilisering och behandling kommer att bedrivas.

”På detta sätt kommer vi att svara på förfrågningarna från Neamț stadshus, som ofta har informerat oss om att det finns många herrelösa hundar i deras administrativa territorium, vilket äventyrar medborgarnas säkerhet. Jag utesluter inte möjligheten av en förening med kommunerna i länet, för att hantera detta problem tillsammans, genom att bilda en interkommunal utvecklingsförening. Under nästa period kommer vi att analysera om det identifierade utrymmet motsvarar bestämmelserna för skydd av djur som utsatts för våld och de utan husse. Jag kommer inte att ge upp tanken på att rädda dem och ge en ny chans till livet till dessa oskyldiga själar!” , sa Ionel Arsene då.

Oron för djurskyddsinstitutioner i ett land där lagstiftning har funnits i 20 år, men mycket lite tillämpad och respekterad, börjar bli ett tecken på normalitet och ansvar och inte på att lägga frågan i domstol för icke-statliga organisationer. ekonomiskt och mänskligt överväldigad av det mycket stora antalet skadade, sjuka eller övergivna djur.

Vi ser också fram emot de åtgärder som vidtagits på Piatra-Neamțs arbetsnivå, där en djurskyddskommission har verkat sedan oktober, genom vilken de relevanta icke-statliga organisationerna, såväl som andra behöriga institutioner, har kommit med en rad konkreta förslag ., brådskande och nödvändigt för hanteringen av fenomenet herrelösa djur, hundar, katter, genom sterilisering och folkräkningskampanjer, men också för stora djur som behöver specialiserade skyddsrum vid akuta ingripanden (klicka här för mer

information) . Några av de förslag som lagts fram finns att läsa i denna promemoria – klicka här.

Ett samarbete, i denna mening, med Neamț County Council och tillämpat på varje ATU-nivå i länet som en modell för god praxis skulle vara användbart. Den enkla fångsten av djur och dödshjälp av icke-adopterbara djur med mycket offentliga medel har inte löst och kommer inte att lösa problemet i Rumänien.

Här är meddelandet från landstinget, den första offentliga institutionen i Neamț län, så vitt vi vet fram till denna timme, som tillåter husdjur att komma in inomhus:

„ Husdjur är välkomna till huvudkontoret i Neamț County Council! Alla som kommer till vår institutions högkvarter, har olika administrativa problem som kan lösas av landstingets anställda och ni har hemma djur som skulle drabbas av er frånvaro, ni kan gå samman.

Från och med idag är Neamț County Council en husdjursvänlig offentlig institution! Jag vet av personlig erfarenhet hur mycket dessa underbara icke-talare lider när de inte är med sina mästare. Så jag uppmanar dig att göra dem glada att vara med dem så länge som möjligt!” , sa ordföranden för Neamț County Council, Ionel Arsene.

Tidning i Piatra Neamt - 7 dec 2021

Roman TV - 7 dec 2021

Tidning i Piatra Neamt - 6 dec 2021

Översättning av ovanstående text.
Julen kommer: Djur är inga gåvor! Sterilisera för att sluta lida
 
Av Ziar Piatra Neamt Den 6 dec 2021
 
För vissa människor verkar en valp eller en katt vara en bra presentidé, nu på helgdagsafton. Bilderna på Instagram eller Facebook med glada barn bredvid granen och i famnen med en fluffig och bedårande brud som fåtts av jultomten ger verkligen många likes från vänner. Men det är också sant att djur inte är gåvor, utan ett långsiktigt ansvar: 15-20 år.
 
Dessa fluffiga och livliga presenter hamnar ofta övergivna på gatan eller i skyddsrum efter att familjen har upptäckt att den bedårande pälsklumpen behöver mat, veterinärbehandlingar och oundvikligen kan skapa elände eller olägenheter i hemmet. Djuret som anländer på gatan har gått igenom traumat av övergivande och slutar, enligt naturlagen, att föröka sig. Födda valpar är dömda att lida från de första dagarna av livet. De kan bli allvarligt sjuka, de kan bli trampade på av bilar, de kan bli överfallna av själlösa människor och de kan förlänga lidandet för oss och nya generationer av kycklingar.
 
Innan du ger ett djur som gåva, besök ett hundhem och ställ dig som volontär där. Innan du ger ett djur i present, ta ett krossat djur under hjulen på en bil till veterinären i din famn eller med din egen bil. Innan du gör en present till ett djur, fundera på om mottagaren kan ta hand om det och låta det vårdas i mer än 10 år. Innan du ger ett djur i present, tänk bättre på att kastrera katten eller valpen framför blocket som gör att 4-8 valpar två gånger om året försvinner på ett mystiskt sätt på kort tid…
 
Enligt PETA kan sterilisering göra stor skillnad: bara en osteriliserad hona och hennes avkomma kan producera 67 000 valpar på bara sex år. På sex år kan en katt och dess ungar producera 66 000 kattungar.
 
I Rumänien är det obligatoriskt att kastrera hundar med eller utan en mästare som tillhör den vanliga rasen, deras korsningar, med undantag för de speciella regimer som anges i de metodologiska normerna för tillämpningen av GEO 155/2001. Underlåtenhet att följa denna regel bestraffas med böter från 5 000 lei till 10 000 lei.
 
Lagen 205/2004 fastställer också att djurägare är skyldiga att säkerställa tillämpningen av de veterinära sanitära normerna för skydd, utfodring, vård, reproduktion, exploatering, skydd och välbefinnande för alla djur. Ägare till djur har en skyldighet att uppträda på ett sätt som är fritt från brutalitet, att säkerställa de grundläggande förutsättningarna som är nödvändiga för det ändamål för vilket de föds upp, att inte överge och/eller utvisa dem. De är förbjudna att utsätta sig för misshandel och grymhet.
 
I Rumänien är det enligt lag förbjudet att montera (para) hundar som inte har stamtavla eller som inte är utilitaristiska hundar. Stamtavlan är ett dokument utfärdat av den rumänska kennelklubben (AChR), och hundens hälsokort är ett medicinskt dokument, utfärdat av en veterinär. De två dokumenten kan inte ersätta varandra. Det är också förbjudet att sälja hundar som inte bär mikrochip och inte är registrerade i Register of Registered Dogs (RECS).
 
Tyvärr, i Rumänien, ger den illegala handeln med hundar och katter, särskilt på Internet, enorma vinster för dem som kringgår lagen, vilket orsakar enorma skador på djurs hälsa och välfärd. Djurhem och gator är fulla av djur som kan adopteras gratis om så önskas.
 
Sterilisering förhindrar stress och obehag som kvinnor utsätts för under brunst, eliminerar risken för livmodercancer och minskar risken för bröstcancer avsevärt. Kastrering förebygger testikelcancer och minskar risken för prostatacancer hos män. Steriliserade djur är mindre benägna att drabbas av dödliga, smittsamma sjukdomar som kattimmunbrist och leukemi, som sprids genom kroppsvätskor. Dessutom kommer valpar och katter som inte längre kommer att födas till följd av vuxensterilisering inte längre att dö i olidlig smärta på grund av smittsamma sjukdomar som parvovirus eller panleukopeni.
 
Lokala samhällen spenderar miljontals lei av offentliga pengar varje år för att hantera problemen som orsakas av bristen på sterilisering. Den unika kostnaden för sterilisering är mycket lägre än kostnaderna för att samla in herrelösa, mata och skydda övergivna djur och avliva dem som det inte finns något hem för.
Det är de goda gärningarnas månad, så vi inbjuder dig att agera för dessa djurs bästa. Uppmuntra bekanta att sterilisera dem för att stoppa lidandet.
I Neamț ger Svenska föreningen ”Svensk Djurhjälp” och Föreningen från Piatra-Neamț ”Claudia Another chance” nödvändiga medel för gratis sterilisering av hundar och katter.
 
Veterinärkontor tillgängliga för möten i Neamț:
Dr. Andrei Tudor, Piatra-Neamț – 0740318815 eller 0233232429
Dr. Raluca Davidov, Roznov – 0760488664 eller 0751660430
Dr. Loredana Berea, Dochia – 0747342441
Dr. Andrei Lungu, Horia – 0751474809 eller 0741958516
 
Du kan stödja Svensk Djurhjälp genom att donera på deras Facebooksida – här eller direkt till veterinärernas kontor. Donationer behövs för att sterilisera flera katter i flera områden i länet. Låt oss inte glömma de nödvändiga förbrukningsvarorna under operationen: sterila medicinska instrument, suturer etc.
 
Även de borgmästare som är intresserade av att stödja dessa kampanjer, ekonomiskt eller logistiskt, ombeds kontakta, även på rumänska, Svensk Djurhjälp på mejlen info@swedishanimalaid.se eller på facebooksidan – här.
 
Claudia Filips verksamhet kan stödjas enligt följande:
CLAUDIA ASSOCIATION en chans – Telefon 0741 545 622
CIF: 43670519
IBAN:
RON: RO32BREL0002002958210100
EUR: RO48BREL0002002958210200
USD: RO64BREL0002002958210300
SWIFT CODE: BRELROBU
PayPal:
claudiadc / claudiadc

Tidning i Piatra Neamt - 27 nov 2021

Swedish Animal Aid får stor donation från Svenska Djurskyddsföreningen - 22 nov 2021

Djurskyddsorganisationen SAA, som finns i Huskvarna, har beviljats en större donation från Svenska Djurskyddsföreningen.

  • Jag är överlycklig, säger Cecilia To, grundare och ordförande. Bidraget räcker till ett stort antal kastreringar. Detta kommer nu och framför allt på längre sikt skydda massor av hundar och katter från lidande, särskilt i de fattigaste och mest utsatta delarna av Rumänien.

  • Lillemor Wodmar, styrelseordförande på Svenska Djurskyddsföreningen, säger:

Swedish Animal Aids verksamhet bidrar till skydd för både människor och djur. Kastreringar gör att problemet med hemlösa hundar på lång sikt kan minska. Det är bra att hjälpa djuren på plats eftersom man då kan hjälpa fler individer. Eftersom det är en svensk organisation som ligger bakom projektet har vi möjlighet att ge stöd. Vi i styrelsen är glada över att kunna bidra till deras goda arbete.

Swedish Animal Aid har funnits sedan 2017. Organisationen grundades av Cecilia To, som är bosatt på Kaxholmen. Förutom insamlingar till kastreringar samlas överbliven djurmat in som körs ner till Rumänien i stället för att kasseras. Flera djuraffärer i Jönköpingstrakten bidrar, liksom på andra orter i Sverige.

Syftet med organisationen är att samverka med andra eldsjälar i Sverige, Tyskland och Rumänien och även att påverka på politisk nivå. Under 2020 blev organisationen invald till EU Dog and Cat Alliance, som är ett EU-organ för att hjälpa unionens hemlösa sällskapsdjur.

Jag har med egna ögon sett den fruktansvärda misären för djur och människor i Rumänien, och ville göra något som på lång sikt kunde gagna alla. Genom samarbete med veterinärer på plats och djuraffärer och djurvänner i Sverige kan vi göra verklig

Tidning i Piatra Neamt - 1 feb 2021

Tidning i Piatra Neamt - 15 okt 2020

Tidning i Piatra Neamt - 11 aug 2020

Tidning i Piatra Neamt - 27 juli 2020

Tidning i Piatra Neamt - 14 juni 2020

Tidning i Piatra Neamt - 10 mars 2020

Tidning i Piatra Neamt - 13 feb 2020

Translate »